• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, May 22, 2013

اعتصاب غذای بیش از ۲۰۰۰ زندانی در زندان قزل حصار کرج

Posted by UNITY4IRAN On 1:35 PM No comments

بنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتراض و اعتصاب غذای بیش از ۲۰۰۰ زندانی در زندان قزل حصار.
روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه بیش از ۲۰۰۰ زندانی از
سالنهای ١، ٢ و ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار در اعتراض به اعدام های گروهی که در هفته های اخیر بصورت هفتگی صورت می گیرد و شکنجه های وحشیانه زندانیان بی دفاع دست به اعتصاب غذا زدند.
 واحد ۲ زندان قزل حصار که چندین هزار زندانی در آن جای داده اند تبدیل به آشویتس ولی فقیه آخوند علی خامنه ای شده است و تقریبا هر هفته گروهی از زندانیان را به دار می کشند و سایر زندانیان را در شرایط طاقت فرسا و غیرانسانی قرار دارند.
از طرفی دیگر زندانیانی که نسبت به شرایط غیرانسانی و قرون وسطایی حاکم به زندان اعتراض می کنند توسط باندهای مافیایی زندانبانان ولی فقیه به قتل رسانده می شوند.
در واحد ۲ سالن ۴ زندان قزل حصار کرج محل نگهداری زندانیان اتباع افغانستان می باشد و اکثر آنها محکوم به اعدام هستند و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.
در حال حاضر صدها زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام های گروهی و گسترده در زندانهای ولی فقیه را محکوم میکند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن اعدامها در ایران و ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت به مراجع قضایی بین المللی است.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول خرداد ۱۳۹۲ برابر با ۲۲ می ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment