• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, May 27, 2013

بان کی مون از نقش حزب الله در درگیری های سوریه اظهار نگرانی کرد

Posted by UNITY4IRAN On 9:52 AM No comments

رادیو فرانسه: بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد روز یکشنبه از نقش فزاینده گروه حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه شدیدا اظهار نگرانی کرد.
مارتین نسیرکی، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل با انتشار بیانیه ای گفت بان کی مون خواستار جلوگیری از گسترش درگیریهای سوریه به کشورهای منطقه شده است.
دبیر کل سازمان در این بیانیه از کشورها و طرفهای درگیر در بحران سوریه خواست از خشونتهای جاری در سوریه حمایت نکنند.
بیانیه دبیر کل سازمان ملل ساعاتی بعد از آن منتشر شد که یک منطقه تحت کنترل حزب الله در بیروت مورد حمله راکتی قرار گرفت.
دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت از تشدید درگیریها در سوریه بویژه در اطراف شهر قصیر شدیدا نگران است.
نزدیک به یک هفته است که گروه حزب الله برای کنترل دوباره این شهر و در حمایت از ارتش دولتی سوریه وارد جنگ شده است.
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت بان کی مون از نقش فزاینده حزب الله در این درگیریها و خطر گسترش آن به لبنان نگران است.
در حالیکه آمادگیها برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی صلح درباره سوریه ادامه دارد دبیر کل سازمان ملل ازهمه کشورها و طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه خواست از نفوذ خود برای یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به تراژدی سوریه استفاده کنند.

0 comments:

Post a Comment