• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, May 27, 2013

واحدی به دختر خمینی: دروغ نگوید، استغفار کنید

Posted by UNITY4IRAN On 4:58 PM No comments

خودنویس: مشاور پیشین مهدی کروبی با انتقاد از زهرا مصطفوی به خاطر سخنان اخیرش می‌گوید: «آیا می‌دانید با افزودن دروغی بر دروغ برادرتان[لیاقت خامنه‌ای برای رهبری]، چه مصیبت جدیدی درست می‌کنید؟»
مجتبی واحدی، مشاور پیشین مهدی کروبی، در وبلاگ [2] خود، به انتقاد از دفاعیه اخیر [3] دختر آیت‌الله خمینی از هاشمی رفسنجانی پرداخته است. زهرا مصطفوی از آیت‌الله خامنه‌ای خواست که در رای شورای نگهبان مداخله کند و از بروز دیکتاتوری جلوگیری کند. خانم مصطفوی همچنین گفته بود زمانی که پدرش نام آقای خامنه‌ای را به عنوان رهبر آینده ایران مطرح کرده نام هاشمی را هم بعد از او آورده است.
مجتبی واحدی ابتدا بر اساس فتوای آیت‌الله خمینی و آنکه او شهادت یک زن را بی‌ارزش می‌دانسته، می‌نویسد: «شما احتمالاً کتاب تحریرالوسیله پدر را می‌شناسید. در صفحه ۵۷۷ از جلد دوم آن کتاب در مورد  اعتبار «گواهی زنان»  آمده است که «در باب حقوق اله  شهادت زنان، چه انفرادی و چه دسته جمعی، ارزشی ندارد.» در مورد حقوق انسان‌ها هم شهادت چهار زن یا دو زن و یک مرد لازم است.
اگر آنگونه که آیت اله خمینی ادعا می‌کرد حکومت اسلامی و ولایت فقیه، از حقوق الهی باشد شهادت شما، فاقد ارزش دینی  است و چنانچه برخی سخنان پدر قبل از به دست گرفتن حکومت را بپذیریم که حکومت را ناشی از ارداه ملت می دانست آنگاه شهادت شما در باب بخشی ازاین حق ایرانیان، جز با همراهی سه زن دیگر یا یک زن و یک مرد دیگر، قابل قبول نخواهدبود که تقریباً یقین دارم  موفق به یافتن شهود به تعداد کافی از میان بازماندگان آیت اله خمینی نخواهید شد. زیرا سرشناس‌ترین عضو ذکور خانواده، قطعاً حاضر به ازدست دادن منافع کلانی که تولیت حرم آیت‌اله خمینی برای او دارد نخواهد شد در حالی که در افتادن با سید علی خامنه‌ای همان و ازدست دادن آن منافع همان.»
مجتبی واحدی در ادامه می‌نویسد: «درخصوص گواهی شما در خصوص لیاقت اقای رفسنجانی برای رهبری، لازم است توجه شما رابه این نکته جلب کنم که ایرانیان بیست و چهار سال است هزینه دروغ‌پردازی برادرتان با هم‌دستی اقای رفسنجانی برای به کرسی نشاندن خامنه‌ای را می‌پردازند... قطعاً با تشکیل شورای رهبری‌، این نوع قدیس‌سازی احمقانه از فردی بی کفایت همچون خامنه‌ای، به طور کلی منتفی می‌شد و بعید نبود که در مدتی معقول، سیستم اداره کشور به طرف استقرار حداقلی از دموکراسی پیش برود.»
این فعال سیاسی، سخن آیت‌الله خمینی را به دخترش یادآوری می‌کند که هر حرفی از جانب او را نپذیرند: «در ضمن آیا به یاد ندارید آخرین جمله از وصیت نامه پدرتان را؟ اکنون که من حاضرم نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است بعد از من در حجم آن افزوده شود. لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده می شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدا یا خط و امضای من باشد با تصدیق کارشناسان، یا درسیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم». برادرشما تنها دقایقی بعد از قرائت این بخش از وصیت‌نامه پدرتان، دروغ مربوط به «لیاقت خامنه‌ای برای رهبری» را جعل کرد واکنون شما بعد از بیست و چهار سال، دروغی بر آن می‌افزایید. لطفاً عصبانی نشوید!»
واحدی ضمن اشاره مجدد به دروغ ۲۴ سال پیش احمد خمینی در پایان، به خانم مصطفوی پیشنهاد می‌کند که از مردم ایران برای پدر و برادرش، طلب آمرزش کند: «سرکار خانم مصطفوی! توصیه برادرانه‌ام به شما آن است که به جای ساختن بتی جدید و تحمیل آن به  ایرانیان، برای پدر و برادرتان به خاطر تحمیل بت فعلی، طلب آمرزش کنید. همچنین به درگاه ایرانیان، عذرتقصیر بیاورید شاید بخشی از بار مسئولیت عزیزانتان کاهش پیدا کند.»

0 comments:

Post a Comment