• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, May 31, 2013

مشکلات اقتصادی ترجیع‌بند سخنان نامزدهای انتخاباتی در ایران

Posted by UNITY4IRAN On 2:14 PM No comments

رادیو فرانسه: مقابله با بیکاری و رفع مشکلات گرانی و معیشتی به ترجیع‌بند سخنان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران تبدیل شده است.
در اینباره علی اکبر ولایتی بیکاری را منشا همه مشکلات کشور دانست و افزود که در صورت انتخاب شدن همۀ تلاش خود را برای رفع این مشکل به خرج خواهد داد و خواهد کوشید امنیت شغلی را در کشور برقرار کند.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز گرانی و بیکاری را مهمترین مشغله‌های ذهنی جامعه توصیف کرد و افزود که هیچ نقطه‌ای از کشور نیست که امروز با دو معضل بیکاری و گرانی روبرو نباشد.
محمدباقر قالیباف، تلویحاً اضافه کرد که گرانی و بیکاری نهاد خانواده را با چالش و بحران روبرو کرده که این خود تهدیدی علیه جامعه است.
حسن روحانی، دیگر نامزد انتخاباتی هم با اشاره به مشکلات مهم معیشتی مردم گفت که منشا این گرفتاری‌های اقتصادی بعضاً تحریم‌ها و مناسبات خصمانه میان ایران و آمریکا است؛ او سپس گفت که در صورت انتخاب شدن خواهد کوشید مناسبات خصمانۀ آمریکا با ایران را به مناسبات تنش آلود تبدیل کند.
غلامعلی حدادعادل، دیگر نامزد انتخابات یازدهم ریاست جمهوری هم اعتراف کرد که مردم از روند مهارگسیختۀ گرانی و مشکلات اقتصادی به ستوه آمده و خسته شده اند و اینکه باید دولتی به سر کار بیاید تا با ایجاد آرامش در کشور زمینۀ رفع مشکلات اقتصادی را فراهم کند.
محمد غرضی دیگر نامزد انتخاباتی نیز اظهار داشت که در صورت روی کار آمدن دولت ضد تورم ایجاد خواهد کرد. او مدعی شد که کلیه دولت های ایران در یک صد سال گذشته تورم زا بوده اند و ریشۀ تورم از نگاه او فقدان تولید است که در اثر آن دولت به گفتۀ محمد غرضی دائماً دستش را در جیب فقرا می کند.
محمد غرضی در ادامۀ همین سخن ادعا کرد که کلیه دولت های تشکیل شده پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران غیراسلامی بوده اند. زیرا، هم تورم زا بوده اند و هم به همین خاطر دست در جیب فقرا کرده اند.

0 comments:

Post a Comment