• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, May 30, 2013

لغو ممنوعیت روسری در شهر «گنت» بلژیک

Posted by UNITY4IRAN On 3:00 PM No comments

شهرزادنیوز: شورای شهر «گنت»، مرکز شهرستان گنت، در فلاندر شرقی، ممنوعیت داشتن روسری در نهادهای عمومی را لغو کرد. این تصمیم، واکنش شورا در برابر دادخواستی با 10 هزار امضای شهروندان زن و مرد و ارائه آن به شورا بوده است.
به گزارش روزنامه ترکی «حریت»، نعمیه شارکائویی، رئیس «فوروم اقلیت ها»، در این رابطه گفته است: «این یک چرخش تاریخی برای به سود اقلیت‌های قومی و فرهنگی است».
طبق این گزارش، سوسیالیست ها و سبزها طرفدار لغو ممنوعیت و لیبرال ها و ناسیونالیست ها خواهان ابقای آن بودند. به گفته شارکائویی، مهاجران برای نخستین بار دارای صدایی سیاسی می شوند.
گفتنی است که سال گذشته عفو بین الملل از تبعیض فزاینده نسبت به مسلمانان در بازار کار اتحادیه اروپا انتقاد کرده بود. مارکوُ پروُلینی، از عفو بین الملل، گفته بود که ممنوعیت روسری موجب دورماندن زنان مسلمان از تحصیل و بازار کار می شود.

0 comments:

Post a Comment