• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, May 21, 2013

دارائی ایرانی‌ها در بانک‌های کویت مسدود می‌شود

Posted by UNITY4IRAN On 1:36 PM No comments

آخرین نیوز: به گزارش نامه به نقل از سایت روزنامه الانباء کویت، بانک مرکزی کویت در روز دوشنبه 30-02-1392 به تمامی بانک ها، موسسات سرمایه گذاری و شرکت های تجاری این کشور دستور داد تا برخی از حساب‌ها و دارائی‌های ویژه برخی از شهروندان و نهادهای ایرانی را به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور مسدود کنند.
بانک مرکزی کویت با استناد به تصمیم کمیته تحریم‌های بین المللی 1373 در سال 2006 علیه برنامه هسته‌ای ایران، اسامی اشخاص و نهادهای ایرانی که باید حساب های آنها در بانک ها و موسسات این کشور بلوکه شوند را اعلام کرد.

0 comments:

Post a Comment