• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, May 24, 2013

آشوبگران می گویند “سوئد“، حقوق اساسی شان را نادیده می گیرد

Posted by UNITY4IRAN On 1:28 PM No comments

یورونیوز: خودورهای سوخته، اماکن عمومی غارت شده، شیشه های شکسته و حمله به پاسگاههای پلیس. پنجمین شب است که آشوبگران خواب را به کام حومه نشینان استکهلم تلخ کرده اند.
پنجشنبه باردیگر آشوبگران خشمگین در اعتراض به گفته خود نادیده انگاشته شدن حقوق اساسی شان در سوئد به خیابان آمدند.
بار دیگر در حومه های محروم و مهاجر نشین استکهلم. پس از هاسبی حالا شورشها به رینکبی و نروسبرگ رسیده است. سوئدیهایی که سالها بود اثری از شورش و آشوبگری ندیده بودند، حالا شبها با نگرانی سر بر بالین می گذارند.
اما آشوبگران هم دلایل خود را دارند. آنها ۵ روز پیش در اعتراض به کشته شدن یکی از ساکنان هاسبی، کانون اولیه آشوبها، بدست نیروهای پلیس به خیابان آمدند و گذشت زمان رنگ و شکل تازه ای به اعتراضات داد.
البته این آشوبها از سوی دیگر فرصتی داده بدست راستگرایان افراطی تا بیش از گذشته فریاد مهاجر هراسیشان بلند باشد.

0 comments:

Post a Comment