• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, May 22, 2013

عذرخواهی حیدری فر و مرتضوی در آخرین جلسه دادگاه کهریزک

Posted by UNITY4IRAN On 2:00 PM No comments

پدر مرحوم کامرانی از عذرخواهی مرتضوی و حیدری فر از وی در آخرین جلسه دادگاه کهریزک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر پدر محمد کامرانی یکی از قربانیان کهریزک امروز در جمع خبرنگاران گفت: در دادگاه امروز اتفاق جدیدی افتاد و آقایان مرتضوی و حیدری فر با ابراز ندامت در مورد مرگ محمد من ابراز معذرت و پوزش کردند که ای کاش این اتفاق در جلسات قبل رخ می داد. امیدوارم این تصمیم به پشیمانی باز هم در آنها بیشتر دیده شود.
وی افزود: ما غیر از این چیز دیگری نمی خواهیم. در جلسه امروز قاضی ختم جلسه را اعلام کرد اما ختم دادرسی اعلام نشد.
وی در پاسخ به مهر در خصوص احتمال رضایت او با توجه به اظهار پشیمانی متهمان گفت: این موضوع مستلزم روندهای بعدی دادگاه می باشد. آقایان روح الامینی و جوادی فر نیز نسبت به اتهام معاونت در قتل از سوی مرتضوی در این پرونده اعتراضاتی داشتند که این موضوع در دادسرا در حال رسیدگی می باشد.
وی در خصوص علت عدم حضور روح الامینی در جلسه امروز اظهار داشت: وی به دلیل مسافرت نتوانست در جلسه امروز حاضر شود.
کامرانی همچنین در خصوص زمان صدور حکم نیز اظهار داشت: بر اساس قانون، حکم حداکثر تا 10 روز پس از ختم رسیدگی صادر می شود.
پدر محمد کامرانی گفت: در جلسه امروز مرتضوی و حیدری فر به خاطر مرگ پسرم اظهار پشیمانی و عذرخواهی کردند.

0 comments:

Post a Comment