• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, May 29, 2013

تدارک قطع ارتباط روحانی با هاشمی و خاتمی

Posted by UNITY4IRAN On 1:08 PM No comments

خبرهائی که زمزمه می شود;
از صبح دیروز، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در نوعی محاصره امنیتی قرار گرفته و ارتباط گیری با آنها محدود شده است. ظاهرا این محدودیت پس از گفتگوی تلویزیونی دوشنبه شب گذشته حسن روحانی در برنامه تبلیغات انتخاباتی برقرار شده و یا بی ارتباط با آن نیست.
در همین ارتباط گفته می شود تماس روزنامه نگاران نیز با حسن روحانی محدود شده و شایع است که به خود وی نیز توصیه و یا اخطار شده که تا پایان انتخابات با هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی ارتباط نگیرد. ظاهرا این اخطار و محدودیت نیز باید ناشی از وحشت حکومت از احتمال رو به افزایش اعلام حمایت خاتمی و هاشمی از حسن روحانی در انتخابات باشد، و یا جلوگیری از مشورت با آنها.
همچنین، در محافل مطبوعاتی تهران گفته می شود که وزیر کم عقل اطلاعات به بیت رهبری احضار شده و بواسطه گزارش های غلطی که پیشتر درباره موقعیت ضعیف حسن روحانی در محافل حکومتی، روحانی و مردم ارائه بشدت شماتت شده است. و باز، در یک خبر دیگر که به پیک نت رسیده، تدارک تبلیغات وسیعی را علیه حسن روحانی از روز گذشته آغاز کرده اند که محور آن "انگلیسی" تبلیغ کردن حسن روحانی است.
(امری که در صورت آغاز، قطعا به ضد خود تبدیل خواهد شد، زیرا رای بسیج و چماقداران و طیف احمدی نژادی با تبلیغ و بی تبلیغ به سود روحانی به صندوق ها ریخته نمی شد و نمی شود. بنابر این می ماند رای وسیع مردم ناراضی از وضع موجود مملکت که اتفاقا این نوع تبلیغات علیه هر نامزد انتخاباتی به سود او تمام می شود زیرا مردم او را حکومتی نمی دانند، زیرا معتقدند اگر حکومتی بود علیه او تبلیغ نمی کردند! درعین حال که این نوع اتهامات دیگر کوچکترین کاربردی در میان مردم ایران ندارد!)
پیک نت 8 خـــــــرداد

0 comments:

Post a Comment