• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, May 24, 2013

زلزله ای قوی سواحل شرقی روسیه را لرزاند

Posted by UNITY4IRAN On 1:31 PM No comments

بی بی سی: زلزله ای قوی شبه جزیره کامچاتکا در شرق روسیه را لرزاند. هشدار وقوع سونامی که در ابتدا توسط مقامات استان ساخالین صادر شده بود، هم اکنون لغو شده است.
مرکز زمین شناسی آمریکا شدت این زلزله را ۸.۲ در مقیاس ریشتر اعلام کرد، اما مقامات روسیه بزرگی این زلزله را ۶.۷ ریشتر برآورد کرده اند.
براساس گزارش های دریافتی اندکی پس از وقوع این زلزله، لرزش آن در تمام روسیه احساس شده است.
مرکز این زلزله در دریای اختسک در غرب شبه جزیره کامچاتکا و در حدود عمق ۶۰۰ کیلومتری دریا گزارش شده است.
گفته شده که بزرگی این زلزله حتی در روسیه که از نظر زمین شناسی فعال است، بسیار غیرمعمول است.
هنوز از میزان خسارات و تلفات این زلزله گزارشی مخابره نشده است.

0 comments:

Post a Comment