• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, May 30, 2013

نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو درباره ایران

Posted by UNITY4IRAN On 10:38 AM No comments

رادیو فرانسه: سومین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، با حضور شیرین عبادی و جمعی از فعالان حقوق بشر، با هدف افشای نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد.
در این نشست شیرین عبادی با اشاره به اهمیت استقلال قضات، دادگاه ها و دستگاه قضا اظهار داشت: سال هاست که دادگاه ها به ویژه دادگاه انقلاب استقلال خودشان را از دست داده اند و این امر از زمان تصدی آقای لاریجانی بر منصب قضاوت و ریاست دستگاه قضایی بیشتر شده است.
همچنین نقی محمودی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزایی درباره "قضات ناقض حقوق بشر دراستانهای آذربایجان شرقی،غربی و اردبیل" سخنرانی کرد.
در ادامه بخش هایی از مستند تهیه شده توسط مستند ساز ایرانی ساکن سوئد نیما سروستانی در مورد اعدام های دهه ی 60 در استان فارس ( شیراز) در سالن به نمایش در آمد.
سرنوشت آیت الله منتظری به دلیل اعتراض به اعدام ها در مستند نیما سروستانی به تصویر در می آید.
هدایت الله متین دفتری حقوق دان و بنیانگذارجبهه دموکراتیک ملی ایران سخنران بعدی این نشست بود که ساختار غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی را از آغاز مورد تاکید قرار داد و گفت: تنها نحوه رفتار قضات نیست که مشکل ساز است ساختار قوانین جمهوری اسلامی چنین امکانی دارد؛ این قوانین و ساختار از آغاز در تضاد با قوانینی بود که همه میراث مشروطه بودند.
سخنران پایانی نشست مرسده محسنی فعال حقوق بشر ساکن آلمان بود که موضوع " اعدام های فرا قانونی " را مورد توجه قرار داد و گستردگی اعدام های فراقانونی در جمهوری اسلامی را بسیار زیاد دانست و گفت : "برای ارایه یک سخنرانی تنها به نمونه هایی از مقطع زمانی مشخص می توان اشاره کرد که امروز تصمیم دارم در مورد جنایات سالهای ۵۷ تا ۶۰ که شاید دوستان جوان ما کمتر درباره آن شنیده اند توضیحات مختصری ارایه دهم".
حسن نائب هاشم، فعال حقوق بشر از ژنو در باره این نشست به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می دهد.

0 comments:

Post a Comment