• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, May 21, 2013

وضعیت حاد جسمی کشیش زندانی و ممانعت از درمان وی

Posted by UNITY4IRAN On 12:30 PM No comments

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » کشیش زندانی بهنام ایرانی در شرایط حاد جسمی بسر می برد اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی هستند.
کشیش زندانی بهنام ایرانی مدتها است که از بیماریهای حاد جسمی رنج می برد از جمله بیماری که شرایط او را حاد کرده است و از درد شدید آن رنج می برد بیماری التهاب شدید پوستی است که عوارض آن به شکل التهاب شدید و خارش پوست می باشد علائم آن بر صورت، دست و گردن وی عیان است. کشیش زندانی ناچار است که برای کاهش دادن مقطعی درد چند بار در روز با آب سرد استحمام نماید.
یکی از عوامل اصلی تشدید این التهاب حساسیت به نور آفتاب می باشد و او نباید در معرض مستقیم نور آفتاب قرار گیرد. اما یکی از شیوه های زندانبانان ولی فقیه برای تحت فشار قرار دادن زندانیان آنها را در زمانی که تابش نور آفتاب شدید می باشد وادار می کنند که در محوطه زندان قرار گیرند.
کشیش زندانی مدتها است که از این بیماری رنج می برد و بارها به بهداری زندان مراجعه کرده است اما به او گفته شده است که می بایست در خارج از زندان توسط پزشک متخصص مورد درمان قرار گیرد ولی بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی در بیرون از زندان هستند.
از طرفی دیگر از روز گذشته تلویزیونهای که زندانیان از فروشگاه زندان با مبالغ بسیار زیادی خریداری کرده بودند با یورش زندانبانان ولی فقیه مصادره شده است بدون اینکه مبلغ خریداری شده را به آنها بازگردانند زندانیان بی دفاع به دلیل نبود روزنامه و یا سایر امکانات رسانه ای در درون زندان امکان مطلع شدن از خبرها را ندارند و با خرید تلویزیونها سعی دارند از اخبار کشور مطلع شوند.
یورشهای گارد زندان به سلول زندانیان بطور مستمر ادامه دارد و آنها را مورد اذیت و آزار قرار می دهند. یورشها و اذیت وآزار با حضور رئیس زندان ندامتگا کرج فردی به نام علی محمدی که پیش از این معاون زندان گوهردشت کرج بود و از عوامل اجرای کشتار دهه ۶۰ می باشد. این فرد از جنایتکاران علیه بشریت می باشد و به لحاظ روحی بیمار و دچار سادیسم اذیت و آزار زندانیان است.
ولی فقیه آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت با شدت گرفتن جنگ قدرت در درون رژیمش از طریق منصوبش آخوند مصلحی  در وزارت اطلاعات که شبکه ای از شکنجه گران در شکنجه گاه های مختلف به پا کرده است و با بکار بردن شکنجه های قرون وسطایی زندانیان را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود می نماید تا از این طریق آنها را به اعدام و حبس های سنگین محکوم نماید. آخوند مصلحی جنایتکار علیه بشریت که در لیست ناقضین بین المللی  حقوق بشر قرار دارد با این اعمال ضد بشری سعی دارد جو رعب و وحشت را در جامعه ایجاد نماید.   
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان کشیش زندانی، مصادره تلویزیونهای زندانیان ویورشهای مستمر علیه زندانیان عقیدتی، سیاسی و زندانیان عادی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳۰ اردیبهشت ۹۲ برابر با ۲۰ می ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment