• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, May 30, 2013

با همه توان و امکانات از روحانی حمایت شود

Posted by UNITY4IRAN On 12:00 PM No comments

جلسه مشاوران خاتمی و هاشمی!
"عصرایران" از جلسه مشاوران هاشمی، خاتمی، روحانی و عارف با هدف اجماع روی روحانی خبر داد و سایت انتخاب نیز این خبر را منتشر ساخت.
بموجب این خبر، حمایت از روحانی رسما از سوی هاشمی و خاتمی اعلام خواهد شد و به کارزار تبلیغاتی روحانی نیز کمک خواهند کرد.
گویا تاکنون این نتیجه در جلسه رایزنی بدست آمده که عارف معاون اول دولت روحانی شود و ستادهای انتخاباتی عارف به نفع روحانی فعالیت کنند.
عصر ایران نوشت که مشاوران هاشمی و خاتمی معتقدند موجی که در پی کاندیداتوری هاشمی در سطح جامعه به نفع وی ایجاد شد، هر چند با رد صلاحیتش خوابید ولی در صورتی که مردم بدانند روحانی گزینه مورد حمایت هاشمی است، درصد قابل توجهی از آنان که می خواستند به هاشمی رأی دهند به گزینه هاشمی رأی خواهند داد.
پیک نت 9 خـــــــرداد

0 comments:

Post a Comment