• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, May 27, 2013

کمبود آرد و نان در اردبیل و خوزستان

Posted by UNITY4IRAN On 4:43 PM No comments

کمبود آرد و نان در اردبیل و خوزستان منجر به اعتراض ساکنان برخی شهرهای این دو استان شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، کمبود آرد در برخی شهرهای خوزستان مردم و نانوایان را با مشکل مواجه کرده است.
کمبود آرد موجب شده تا مردم در برخی مناطق با مشکلات عدیده‌ای برای تهیه نان مواجه شوند و صف‌های طولانی در برخی نانوایی‌ها ایجاد شود.
مشکل کمبود آرد هنوز در کل استان همه‌گیر نشده و فقط در تعدادی از شهرها وجود دارد.
بر اساس گزارش های محلی از چند روز پیش به دلیل کمبود نان٬ صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌های شهر نیر در استان اردبیل تشکیل شده است.

0 comments:

Post a Comment