• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, May 21, 2013

ارژنگ داودی: سخنی با دار و دسته پوتین ـ مدودف

Posted by UNITY4IRAN On 2:17 PM No comments

دست نوشته ای از زندانی سیاسی ارژنگ داودی در مورد رفتارهای دولت روسیه و حمایت از دیکتاتورهای سفاک و بی رحمی مانند اسد و قذافی جهت انتشار در اختیار«فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است.
متن دست نوشته به قرار زیر می باشد:
مزن بر طبل بی خیالی و بی عاری
که پریده رنگی روزگاران
دنباله ی رو در سکوت فریاد وحشتی رو در فزون است
هان به کدامین فریاد پاسخی خواهی گفت
اینک که به ناگزیر راهی به گریزت نیست.
سخنی با دار و دسته پوتین ـ مدودف،
هر نیرویی به نحوی از انحا سد راه آزادی های فردی، حقوق اجتماعی، دمکراسی و پدیده مترقی جهانی شدن گردد یا به فراهم آوردن موجبات آن کمک نماید، بدون تردید ارتجاعی است. از خصلتهای بارز افراد مرتجع، شیفتگی محض به قدرت دایمی است.
در تاریخ موارد فراوانی یافت می شود که اینگونه افرادی حتی علیرغم فتور جسمانی یا کم آوردن فکری و اذعان باطنی به توانانیهای آشکار و شایستگیهای غیرقابل انکار سایرین همچنان گستاخانه می گوشند با هر حیله و ترفند ممکن در راس قدرت باقی بمانند. 
برای نیل به این مقصود نابکارانه از همان ابتدای کار نیز مشتی بله قربان گویی نان به نرخ روز خوار را دور خود جمع می کنند تا آنها را به ابهت پوشالی بیارایند و به یاوه مظهر اقتدار ملی و ناجی ملت جار بزنند.
افراد موتجع چنان عاری از مهر و عاطفه و چندان عاجز از عشق ورزیدن هستند که نه برای نوع انسان احترام قایل می شوند نه هم میهنان خود را ارج می نهند و نه حتی خانواده خود را صمیمانه دوست می دارند. چون فی الذاته خوار و بی مقدار هستند با توصل قاصبانه به قدرت دایمی، با سواستفاده از امتیازات مترتب بر آن و نیز با گردآوری مشتی مزدور مجیز گو، می کوشند تا عقده های حقارت بار خود را تسکین دهند. غافل از اینکه پس از سلب قدرت، همین وفاداران صوری خیلی زودتر از مردم عادی آنها را تجسم شیطان و مزدور دوران خطاب خواهند کرد.
آقای پوتین،
هر چند خوب میدانید که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، سوریه و ... وضعیت موجود بایستی تغییر کند ولی به جای تلاش مشفقانه برای رهایی مردم به پا خاسته از زیر یوغ ستم و گام برداری در جهت تسهیل تغییرات ضروری، لجوجانه به حفظ وضعیت رقتبار موجود کمک می کنید.
تداوم همین گونه رفتارهای غیردمکراتیک از سوی ابواب جمعی دولت حاکم بر روسیه، باعث گردید که تغییر طلبان ایرانی در تظاهرات میلیونی سال ۲۰۰۹ با صدای رسا شعار « مرگ بر روس» سر دهند. ظاهرا اعتراضات صریح یک ملت بپا خاسته هشداری شاید نا به هوده برایتان بوده که همچونان کشور پهناور خود را به بی راه می کشانید و اعتبار مخدوش ملت بزرگ روس را نزد جهانیان به ویژه مردمان خاورمیانه مخدوشتر می نمایید.
از آنجا که در دوران زمام داری نیز زندانیان سیاسی بسیاری در زندانهای متعدد کشور روس وجود دارد، آزادی خواهان ایرانی هرگز توقع نمی کنند که از آنان و زندانیان سیاسی در بندهای مخوف رژیم مرتجع ولایت فقیه پشتیبانی کنید. در سفری که به ایران داشتید آشکارا نشان دادید که آزادی خواهی و حقوق بشر در ذهن امنیتی شما جایی ندارد.
عمکردتان در ارتباط با رژیم حقوق دریای خزر ثابت کرد که برای حقوق مسلم ملتها پیشیزی ارزش قایل نیستید علاوه بر اینها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ روسیه که با حرف و حدیثهای فروان همراه بود مشخص گردید که دمکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی اموری صوری هستند که بایستی در خدمت دار و دسته شما باشند.
ولی با تمام این احوال انتظار داریم که بیش از این روی مهرهای رو شده ای که دیر یا زود به سرنوشت امثال و اقران خود از قبیل صدام، قذافی و .... مبتلا خواهند گردید، بیش از این حساب باز نکنید. زیر در طول چند دهه چیزی جز نکبت و سیاه روزی برای مردم، منطقه و جهان به بار نیاورده اند، بنابر این بهتر است به فکر روابط آتی دو همسایه دیرین ایران و روس پس از تغییرات محتوم سیاسی در آینده نزدیک باشی. هر چند تاج خروسی که دمش نمایان شده سر از دانشگاه پاتریس لومومبای مسکو در آورده باشد.
ادامه حمایت بی چون و چرا از استبداد ارتجاعی حاکم بر تهران تنها پرونده دشمنی های فراموش شده را در ذهنیت تاریخی ایرانیان ورق خواهد زد و ایجاد روابط صمیمانه را اگر نه غیر ممکن بسیار مشکل خواهد ساخت .
همینک نحوه بوخورد دولت روس با مردم سوریه و مصایبی که با آن دست به گریبان اند آزمون بزرگی برای شماست این وضعیت رقت بار را نه تنها ایرانیان که جهانیان با دقت تمام دنبال می کنند و از این همه رفتار ستیزه جویانه دولت روس انگشت حیرت به دندان می گزند هر چتد وقت تنگ می نماید اما هنوز فرصت جبران مافات برای رفع و رفوی اشتباهات هولناک گذشته، پیشگیری از اشتباهات آینده و هماهنگی با اقتضائات فرایند جهانی شدن در خاورمیانه برایتان فراهم است در صورت اصرار بر تداوم اشتباهات پیشین عاقبت نابه خیرتان برای رهبران بعدی روس درس عبرت هوا آوری خواهد شد و در تاریخ کشورتان به جایگاهی سخیف تر از اینان مخوف سقوط خواهید کرد.
ارژنگ داودی
معلم، شاعر، نویسنده و زندانی سیاسی
اردیبهشت ۱۳۹۲

0 comments:

Post a Comment