• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, May 26, 2013

انصراف از رفتن به بیمارستان در اعتراض به وضعیت توهین آمیز

Posted by UNITY4IRAN On 11:08 AM No comments

ناصح یوسفی زندانی سیاسی کرد زندان رجایی شهرکرج در اعتراض به اجبار در پوشیدن لباس فرم زندان و دست‌بند و پابند و برخورد توهین آمیز مسئولین از رفتن به بیمارستان امتناع کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناصح یوسفی که قرار بود روز یک‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه با هزینه شخصی جهت درمان به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شود، در اعتراض به پوشش اجباری لباس فرم زندان و دست‌بند و پابند و همچنین برخوردهای تحقیر آمیز مسئولین از رفتن به بیمارستان امتناع کرده است.
ناصح یوسفی (آیهان) که از شکستگی استخوان بینی رنج میبرد از مدتها پیش و به تشخیص پزشکان باید در بیمارستانی خارج از زندان مورد عمل جراحی قرار می‌گرفت.
پس از انصراف این زندانی سیاسی کرد، مسئولین زندان تا امروز حاضر نشدند جهت درمان مشکلات حاد گوش و حلق و بینی وی اقدام موثری انجام دهند.
ناصح یوسفی زندانی سیاسی کرد به اتهام همکاری با گروههای معاند نظام به ۸ سال زندان محکوم شده است.
گفتنی است، عدم رسیدگی مسئولین به مسائل درمانی و برخوردهای توهین آمیز با زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج تا کنون بارها مورد اعتراض و اعتصاب این زندانیان قرار گرفته است.

0 comments:

Post a Comment