• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, May 30, 2013

بازرسی و بازجویی بهاییان هنگام بازگشت از کشور ترکیه

Posted by UNITY4IRAN On 10:31 AM No comments

طی ماه‌های گذشته، تعدادی از شهروندان بهایی ساکن ایران، هنگام بازگشت از کشور ترکیه، توسط ماموران امنیتی تحت بازرسی و بازجویی قرار گرفتند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، طی ماه‌های اخیر تعدادی از شهروندان بهایی ساکن ایران هنگام بازگشت از کشور ترکیه در فرودگاه توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و وسایلشان مجدداً تفتیش شده است.
این شهروندان بهایی که عموماً برای دیدار با بستگانشان در ترکیه، به این کشور سفر کرده بودند، پس از ثبت مُهر ورود بر پاسپورت‌ها و دریافت ساک و چمدان هنگام خروج از فرودگاه به دفتر حراست فراخوانده می‌شوند.
گفتنی ست که افراد مذکور پس از مراجعه، تحت بازجویی و تفتیش ساک و چمدان‌ها و بازرسی موبایل و لب تاب قرار گرفته و سپس آزاد گشته‌اند.

0 comments:

Post a Comment