• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, May 21, 2013

انتخابات؛ حضور نیروهای ضدشورش در تهران

Posted by UNITY4IRAN On 10:01 AM No comments

سایت کلمه: در پی رد صلاحیت احتمالی مشایی و واکنش احتمالی دولت، چهره پایتخت از ساعاتی قبل چهره نظامی به خود گرفته است.
نیروهای امنیتی و ضدشورش از ساعاتی قبل در نقاط مختلف شهر تهران از جمله خیابان ولیعصر، سعادت آباد مناطق شمال و مرکز تهران مستقر شده اند.
همچنین گزارش شده است که از میدان امامت نیروهوایی پیروزی نیروهای نظامی به نقاط دیگر در حال اعزام هستند.
ایجاد این فضای امنیتی باعث تعجب و تحیر شهروندان شده است.
در گزارشی دیگر از مناطق مختلف شهر تهران شهروندان از سرعت بسیار پایین اینترنت خبر داده اند و در برخی مناطق به طور کلی اتصال به اینترنت ناممکن شده است.

0 comments:

Post a Comment