• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, May 28, 2013

تکانهای شدید هواپیمای یاسوج به تهران مسافران را وحشت زده کرد

Posted by UNITY4IRAN On 12:53 PM No comments

مهر: این پرواز به دلیل شرایط نامساعد جوی در نزدیکی شهر تهران با تکانهای شدیدی مواجه شد که این مسئله وحشت مسافران را در پی داشت.
با این حال با درایت و مهارت خلبان این پرواز، هواپیما به سلامت در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین نشست.
یکی از مسافران این پرواز در خصوص این حادثه به خبرنگار مهر گفت: در نزدیکی تهران هواپیما تکانهای بسیار شدیدی خورد به طوری که در این تکانها سر مسافران به سقف برخورد می کرد.
وی بیان کرد: هواپیما ابتدا تکانهای شدیدی خورد و پس از آن به سمت پایین رفت به طوری که احساس کردیم در حال سقوط است.
خاضع افزود: این وضعیت موجب ترس شدید مسافران شد.
وی اظهار داشت: برخی از مسافران خانم حالشان بد شد و پس از نشستن هواپیما به درمانگاه فرودگاه اعزام شدند.
تغییرات جوی علت تکانهای شدید هواپیما بود
رئیس فرودگاه یاسوج نیز در این خصوص گفت: علت این حادثه نقص فنی نبوده بلکه تغییرات هوا در آن منطقه بوده است.
فخرالدین هاشمی افزود: این هواپیما سبک بوده و کمی ضعیفتر از هواپیماهای سنگین است و با تغییرات جبهه هوای سرد و گرم در آن منطقه دچار تکانهای شدید شد.
وی بیان کرد: چون برخی مسافران کمربندها را نبسته بودند هنگام پایین آمدن هواپیما، سرشان به سقف خورد.
وی بیان کرد: پس از اتمام پرواز همگی مسافران به سلامت رفتند و کسی آسیب ندید.

0 comments:

Post a Comment