• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, May 31, 2013

حضور یکی از بازداشت شدگان شهر سنندج در شعبه چهار دادیاری

Posted by UNITY4IRAN On 1:40 PM No comments

"بختیار چتانی" یکی از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر جهت ارائه آخرین دفاعیات خود در شعبه 4 دادیاری سنندج حضور یافت.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، وی از سوی دادگاه اسلامی رژیم در سنندج به "شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به نفع احزاب مخالف رژیم" متهم شده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن تعقیب و بازخواست کارگران به بهانه های واهی، بار دیگر تاکید می کند که برگزاری مراسم روز جهانی کارگر حق مسلم تمامی کارگران جهان است که مختص به گروه یا حزب خاصی نیست و هیچ دولتی نمی تواند مانع از برگزاری این روز توسط کارگران شود.

0 comments:

Post a Comment