• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, May 21, 2013

نیروهای اسرائیلی به هدفی در سوریه شلیک کردند

Posted by UNITY4IRAN On 10:56 AM No comments

صدای آمریکا: ارتش اسرائیل می گوید نیروهای این کشور روز سه شنبه در پاسخ به یک تیراندازی از خاک سوریه، آنها نیز به خاک سوریه شلیک کردند.
اسرائیل میگوید تیراندازی بسوی نیروهایش تلفاتی ببار نیاورد ولی خساراتی به یکی از خودروهای اسرائیل در بلندیهای جولان وارد شده است.

تیراندازی در حوالی مرزی سوریه در ماههای گذشته و در حالیکه جنگ داخلی سوریه رو به افزایش بوده چندین بار رخ داده است.

اسرائیل میگوید این سومین تیراندازی از خاک سوریه به سوی نیروهای خود در یکهفته اخیر است، رویدادی که برای آن کشور نگران کننده است.

اسرائیل بلندیهای جولان را در سال 1967 تسخیر و بعدا آنرا به خاک خود ضمیمه کرد.

اسرائیل نسبت به اوضاع داخلی سوریه موضعی اتخاذ نکرده اما اخیرا نگرانیهای خود را بر سر درگیر شدن گروه حزب الله  در جنگ داخلی سوریه مخفی نکرده است، گروهی که از سوی ایران حمایت میشود.

0 comments:

Post a Comment