• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, May 25, 2013

ممانعت از کار دو شهروند بهایی در نمایشگاه مشهد

Posted by UNITY4IRAN On 11:38 AM No comments

نیکا خلوصی و نوا خلوصی دو خواهر بهایی ساکن مشهد، از کار در نمایشگاه گل و گیاه مشهد منع شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نیکا خلوصی و نوا خلوصی دو خواهر جوان بهایی که پس از ۶ ماه بازداشت در فروردین ۹۲ با قید وثیقه آزاد شده و منتظر حکم دادگاه  می باشند در نمایشگاه گل و گیاه که از ۲۵ تا ۲۹ اردیبهشت در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید شرکت کرده و غرفه ای گرفتند.
در شب اول از طرف مدیریت نمایشگاه، برق غرفه این دو خواهر قطع شد که علت را در ابتدا بدحجابی و پس از پیگیری و صحبت با مجریان، به ایشان اظهار می شود که دستور از بالا (سپاه امام رضا یا اداره اطلاعات) است. البته هیچ برگه قضایی و یا  دستور کتبی به ایشان ارائه نشده و همه دستورها شفاهی بوده است.
در مراجعات بعدی از ایشان خواسته می شود که از شرکت در نمایشگاه انصراف دهند که با عدم پذیرش ایشان مواجه می گردند. در نتیجه نمایشگاه از وصل برق غرفه تا آخرین روز برگزاری نمایشگاه امتناع کرده و غرفه داران با استفاده از نور غرفه های مجاور و نور شمع به کارشان ادامه دادند.
در پایان نمایشگاه، غرفه داران به سبب امتناع مدیریت نمایشگاه از در اختیار گذاشتن امکانات مورد توافق، خواستار استرداد هزینه غرفه شدند که مدیر نمایشگاه با استرداد ۵۰ درصد آن موافقت می نماید.

0 comments:

Post a Comment