• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, May 3, 2011

انتقال دو زندان بهایی زن به زندانی در ورامین

Posted by UNITY4IRAN On 6:56 PM No comments

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: دو تن از زنان زندانی بهایی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) به زندانی در ورامین منتقل شدند.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، صبح امروز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه خانم‌ها فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت دو تن از هفت رهبر جامعه بهایی ایران به همراه گروهی دیگر از زنان زندانی در این زندان، به زندانی در قرچک ورامین منتقل شدند.
گزارش‌ها حاکی است که شرایط این زندان بسیار سخت و نامطلوب بوده، بطوریکه چند صد نفر در یک سوله بدون امکانات بهداشتی مناسب و کافی با یکدیگر بسر می برند.
هفت رهبر جامعه بهایی ایران شامل خانم ها فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، و آقایان جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، در مردادماه سال گذشته و پس از چهار جلسه محاکمه هر یک به ۲۰ سال زندان محکم شدند.

0 comments:

Post a Comment