• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, December 13, 2009

تجمع و درگیری در دانشگاه بهشتی 22 آذر

Posted by UNITY4IRAN On 12:03 PM No comments

گزارش دریافتی: امروز از ساعت 12:30 گروهی از بسیجیان که عمدا از بیرون برای شرکت درتجمعی به منظور اعتراض به پاره شدن عکس خمینی وارد دانشگاه شده بودند ، جلوی دانشکده مدیریت جمع شدند و شعارهایی بر ضد جنبش سبز سر دادند.گفتنی است جمعیت این افراد به 100 نفر نمی رسید و نسبت به تظاهرات سازماندهی شده 17 آذر افراد کمتری در آن شرکت داشتند.در مقابل این حرکت دانشجویان سبز دانشگاه تجمعی جلوی دانشکده حقوق شکل دادند و شعارهایی در حمایت از جنبش سر دادند.سپس به سمت دانشکده مدیریت حرکت کردند جایی که نیروهای بسیجی که در بین آنها افراد مسن و غیر دانشجو دیده می شد شروع به درگیری نمودند.در این درگیری تعدادی از دانشجویان دستگیر و به حراست منتقل شدند.این تجمع تا لحظه تهیه این گزارش همچنان ادامه دارد هرچند از حرارت آن کاسته شده اما هر لحظه امکان بروز درگیری وجود دارد.0 comments:

Post a Comment